Zmiany w prawie o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadzone przez polski rząd pozwoliły na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kWp bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. To znaczne uproszczenie w porównaniu z wcześniejszymi regulacjami, które pozwalały na zwolnienie z pozwolenia tylko dla mikroinstalacji do 50 kWp. Dowiedz się, jak te zmiany wpłyną na rozwój rynku fotowoltaicznego i dlaczego zostały wprowadzone.

Zmiany w prawie 150 kW bez pozwolenia na budowę:

Do tej pory, aby zbudować instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 50 kWp, właściciele musieli uzyskać pozwolenie na budowę. Taka procedura była często długotrwała i kosztowna. W tym tygodniu jednak rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE, która wprowadza znaczące zmiany. Teraz instalacje o mocy do 150 kWp są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, co ułatwia i przyspiesza proces inwestycji.

Motywacja zmian z 50 kW na 150 kW bez pozwolenia na budowę:

Wprowadzenie zmiany jest związane z wymogami Unii Europejskiej, które zobowiązują Polskę do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Ułatwienie procedur związanych z budową większych instalacji fotowoltaicznych ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej kraju oraz pomoc w osiągnięciu celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Korzyści dla inwestorów z robudowy instalacji o 100 kWp bez pozwolenia na budowę:

Zmiana przepisów przynosi korzyści zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw. Uproszczenie procesu inwestycyjnego pozwala na szybsze i tańsze realizowanie projektów fotowoltaicznych o większej mocy. Ponadto, większe instalacje generują więcej energii, co przekłada się na większą oszczędność i szybszy okres zwrotu z inwestycji.

Wpływ na rynek fotowoltaiczny powiększenia mocy fotowoltaiki bez pozwolenia na budowę:

Wprowadzenie nowych przepisów może przyczynić się do wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych o mocy 50-150 kWp. Taka sytuacja sprzyja dalszemu rozwoju rynku OZE, a także zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw zajmujących się montażem i serwisowaniem instalacji fotowoltaicznych.

150 kWp bez pozwolenia na budowę
150 kWp bez pozwolenia na budowę miesięczna przykładowa produkcja

150 kW bez pozwolenia na budowę z magazynem energii 200 kWh:

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną o mocy 150 kWp z magazynem energii o pojemności 200 kWh dla przedsiębiorstwa to świetny sposób na zmniejszenie kosztów energii, zwiększenie niezależności energetycznej i realizację celów związanych z ekologią oraz zrównoważonym rozwojem. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na takie rozwiązanie, będą czerpać z niego liczne korzyści, zarówno finansowe, jak i środowiskowe.

 1. Oszczędności finansowe: Przedsiębiorstwo korzystające z własnej instalacji fotowoltaicznej generuje energię ze źródeł odnawialnych, co przekłada się na niższe rachunki za energię. Wykorzystanie energii magazynowanej w akumulatorach o pojemności 200 kWh pozwala na oszczędności nawet w godzinach szczytowego zapotrzebowania, co wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji.
 2. Niezależność energetyczna: Dzięki zastosowaniu magazynu energii o pojemności 200 kWh przedsiębiorstwo staje się bardziej niezależne od dostawców energii. Daje to elastyczność w zarządzaniu zużyciem energii i ogranicza wpływ ewentualnych awarii czy fluktuacji cen energii na prowadzenie działalności.
 3. Wizerunek ekologiczny: W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie ma odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstw. Inwestując w farmę fotowoltaiczną o mocy 150 kWp z magazynem energii, firma pokazuje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, co może przekładać się na wizerunek marki oraz wzrost zaufania klientów i partnerów biznesowych.
 4. Uwzględnienie celów ESG: Coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na aspekty ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) podczas oceny przedsiębiorstw. Implementacja farmy fotowoltaicznej o mocy 150 kWp z magazynem energii może wpłynąć na wyższą ocenę ESG, co z kolei przyciąga inwestorów zainteresowanych etycznymi i zrównoważonymi przedsięwzięciami.
 5. Możliwość korzystania z dotacji i ulg: W wielu przypadkach inwestycje w odnawialne źródła energii są wspierane przez różne programy rządowe oraz unijne. Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotacje, ulgi podatkowe czy preferencyjne kredyty na realizację projektów związanych z farmami fotowoltaicznymi i magazyn
150 kWp bez pozwolenia na budowę miesięczna przykładowa produkcja czerwiec
Nowelizacja ustawy o OZE przynosi znaczące ułatwienia dla osób i przedsiębiorstw zainteresowanych inwestycjami w instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150 kWp. Dzięki zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, proces inwestycyjny staje się szybszy, tańszy i mniej skomplikowany. Te zmiany mają związek z celami Unii Europejskiej, które nakładają na Polskę obowiązek zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej.

Efekty zmiany przepisów mogą być szeroko odczuwalne, zarówno przez inwestorów, którzy zdecydują się na wykorzystanie nowych możliwości, jak i przez cały rynek fotowoltaiczny, który będzie mógł jeszcze szybciej się rozwijać. Większa liczba instalacji o większej mocy to również większe oszczędności dla użytkowników oraz szybsze zwracanie się z inwestycji.

Zmiany w przepisach prawnych to również szansa dla przedsiębiorstw działających w sektorze fotowoltaicznym na poszerzenie swojej oferty i zdobycie nowych klientów. Dzięki temu, wiele firm może również inwestować w rozwój technologiczny, badania i innowacje, co z kolei może prowadzić do dalszego wzrostu efektywności i opłacalności instalacji fotowoltaicznych.

Warto również zauważyć, że zmiana przepisów może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz do wykorzystywania czystszych źródeł energii na co dzień. Długofalowo może to przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W efekcie, zmiana w prawie o OZE przyczynia się do szybszej realizacji celów środowiskowych i energetycznych Polski, a także pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna. To ważny krok naprzód dla kraju w procesie transformacji energetycznej oraz dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego warto rozszerzyć instalację fotowoltaiczną 50 kWp do 150 kWp bez pozwolenia na budowę

Rozszerzenie istniejących instalacji fotowoltaicznych o mocy 50 kWp o dodatkowe 100 kWp może przynieść wiele korzyści dla właścicieli oraz środowiska. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć taką inwestycję:

 

 1. Większa produkcja energii: Dodanie 100 kWp mocy do istniejącej instalacji 50 kWp skutkuje znaczącym wzrostem wyprodukowanej energii. Większa ilość energii generowanej z odnawialnego źródła, jakim jest słońce, przekłada się na mniejsze zużycie energii z sieci energetycznej, co ostatecznie prowadzi do niższych rachunków za energię.
 2. Szybszy zwrot z inwestycji: Dzięki większej produkcji energii, osiągnięcie zwrotu z inwestycji następuje w krótszym czasie. Wyższe oszczędności na rachunkach za energię oraz korzystanie z dofinansowań czy ulg podatkowych sprawiają, że inwestycja w dodatkowe 100 kWp staje się jeszcze bardziej opłacalna.
 3. Zwiększony udział OZE: Rozszerzenie istniejącej instalacji fotowoltaicznej przyczynia się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym. W rezultacie pomaga to Polsce osiągnąć cel, jaki został narzucony przez Unię Europejską w zakresie transformacji energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 4. Działanie na rzecz środowiska: Inwestując w dodatkowe 100 kWp, właściciele instalacji przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych pomaga zredukować emisję szkodliwych gazów cieplarnianych, co przekłada się na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie skutków zmian klimatycznych.
 5. Optymalizacja przestrzeni: Jeśli właściciel posiada wystarczająco dużo przestrzeni na dachu lub działce, rozbudowa istniejącej instalacji o dodatkowe 100 kWp jest sposobem na optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. W rezultacie przestrzeń ta zyskuje na wartości, a dodatkowe moduły fotowoltaiczne generują więcej energii dla gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa.
 6. Zwiększenie niezależności energetycznej: Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej przyczynia się do zwiększenia niezależności energetycznej.

Śledź aktualne postępowania UC99 w sejmie:

Projekt (rcl.gov.pl)

Tytuł: 150 kW bez pozwolenia na budowę – nowe prawo pozwala na większe instalacje fotowoltaiczne

150 kw bez pozwolenia na budowę, zamów przez formularz. Ofertę otrzymasz od najlepszej, renomowanej firmy w Twoim województwie!

Jeśli chcesz kupić farmę lub zaprojektować instalację fotowoltaiczną na swojej działce, napisz do Nas przez formularz (kliknij) 
Możesz zamówić bezpłatną wycenę projektu farmy fotowoltaicznej, instalacji fotowoltaicznej lub farmy. Chętnie przedstawimy rozwiązania dla Twojej firmy, umożliwiające zakup energii z własnej farmy fotowoltaicznej, czy magazynu energii.

Instalację możemy wykonać dla Ciebie pod klucz. formularz (kliknij)