Wzrost autokonsumpcji energii

Ogrniczenie opłat za przesył i opłaty mocowej

Poprawa jakości energii niwelacja zapadów napięcia i skoków napięcia w sieci zakładowej

Jeśli potrzebujesz dedykowaną wycenę systemu magazynowania energii, analizę procesów produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej, analizę charakterystyki obciążeń i porównania profilu źródła wytwórczego z profilem zużycia, skontaktuj się: k.talar@nrgproject.pl